Galà di beneficenza, Young Fashion Agency per Fondazione Sorrisi Onlus

Galà di beneficenza, Young Fashion Agency per Fondazione Sorrisi Onlus